Over HFAE

Algemeen

De Holland Foundation Adult Education (HFAE) is de dochterorganisatie van de Foundation Adult Education the Gambia (FAEG). De HFAE is actief in Gambia en de FAEG in Nederland.

Een belangrijke reden voor het oprichten van de dochterorganisatie in Gambia was om in Gambia een formeel erkende organisatie te realiseren. Door deze formele status verlopen contacten met de Gambiaanse overheid soepeler en is de invoer van materialen, bijvoorbeeld voor het onderwijs eenvoudiger en goedkoper te realiseren.

Bestuursleden van de FAEG gaan regelmatig naar Gambia, meestal voor een korte werkvakantie. Ze houden op die wijze direct contact met de  verschillende Gambiaanse medewerkers. De lokale secretaresse verzorgt de (financiële) rapportage naar Nederland. Door maandelijkse verslagen en internetbankieren volgt het bestuur in Nederland op afstand de activiteiten in Gambia.

Onderwijs in Gambia

De belangrijkste kernactiviteit van de Holland Foundation Adult Education the Gambia (HFAE) is het realiseren van onderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven door lokale docenten aan (jong) volwassenen die om diverse redenen niet eerder de mogelijkheid hadden om onderwijs te volgen. Het bijwonen van de lessen is tegen een zeer geringe vergoeding mogelijk, (zie tab:” over de FAEG”) de salarissen van de docenten worden betaald door de HFAE. Ook de kosten van de leermiddelen zijn voor rekening van de Stichting. Er wordt les gegeven op diverse niveaus in lezen, schrijven en rekenen eerst in een lokale taal en later in het Engels. Door middel van toetsen wordt het niveau van de leerlingen bewaakt en op basis van de resultaten mogen ze aan het einde van het schooljaar doorstromen naar een volgende klas.  De lokale secretaresse van de Stichting meldt maandelijks haar bevindingen aan het bestuur in Nederland.

De groentetuin in Gunjur

De tweede kernactiviteit van de Stichting is gericht op de verdere ontwikkeling van de grote groentetuin (4 ha.) die in de voorgaande jaren door onze stichting werd ingericht in Gunjur. Daartoe werd op grote diepte water aangeboord. Dit water wordt naar boven gepompt en verdeeld over een aantal waterputten. Met gieters en emmers wordt het water gebruikt bij de teelt van de groente. Ter bescherming van de groente is rondom dit complex een omheining geplaatst. De benodigde energie wordt verkregen door een aantal solarpanelen. In dit complex is een gebouwtje opgetrokken dat dienst doet als school en als kantoortje. Van dit complex wordt dankbaar gebruik gemaakt door meer dan tweehonderd vrouwen uit de gemeenschap van Gunjur om, tegen een geringe vergoeding, groente te kweken voor eigen gebruik of voor verkoop op de lokale marktjes. De Stichting heeft gedurende de eerste jaren van de tuin een Gambiaanse deskundige ingehuurd om de vrouwen te adviseren bij het opzetten van hun groentebedjes. Intussen is er voldoende ervaring opgedaan en zijn onze twee docenten in Gunjur voldoende bijgeschoold om de tuin verder te beheren. Dit complex wordt ook regelmatig bezocht door onze onderwijsspecialist en zijn bevindingen worden door middel van rapporten gemeld aan het bestuur in Nederland. Meer details over de tuin in Gunjur vindt u in de Nieuwsbrieven.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close