Over FAEG

De oprichting

De Foundation Adult Education the Gambia (FAEG) is opgericht in 1998. Het was een initiatief van een aantal Nederlanders die elkaar in Gambia tijdens een vakantie hadden ontmoet. Een bevriende notaris heeft toentertijd de noodzakelijke papieren opgemaakt en de Stichting was een feit.

Vanaf het begin van de Stichting was het hoofddoel om onderwijs voor volwassenen in Gambia mogelijk te maken. Daartoe werd bij vrienden en familie geld opgehaald waarmee dan in Gambia een onderwijzer ingehuurd kon worden. Deze onderwijzer verzamelde dan leergierige Gambianen om zich heen en gaf hen les in lezen, schrijven en rekenen.  Ook eenvoudig Engels werd onderwezen.

Sponsors

Sinds 1998 zijn we actief in het onderwijs voor (jong) volwassenen.  Intussen hebben we ook in Gunjur een grote groentetuin opgezet voor meer dan 210 vrouwen. We zijn ook bij diverse waterprojecten in Gambia betrokken.

Deze activiteiten in Gambia kosten veel geld en dat geld wordt gesponsord door donateurs in Nederland. Onze sponsors waren in het begin vooral vrienden en familie. kennissen maar helaas loopt het aantal sponsors terug. Ook bij ons heeft de financiële crisis toegeslagen en we zijn naarstig op zoek maar nieuwe sponsors.

De Stichting is door de Belastingdienst erkend en geregistreerd als ANBI. Door deze erkenning kunnen de gesponsorde gelden belastingvoordeel opleveren voor de sponsors.

Het IBAN rekeningnummer van de Stichting is:

NL 18 ABNA 047 49 74 219 t.n.v. Adults Educ The Gambia

 

 

Vinger aan de pols

Het is niet eenvoudig om als bestuur in Nederland de vinger aan de pols te houden bij de activiteiten in Gambia. Een belangrijke informatiebron zijn echter de maandelijkse rapporten die we per mail toegezonden krijgen. Bestuursleden plannen elk jaar een werkvakantie van enkele weken en bezoeken dan alle locaties waar we actief zijn. De reis- en verblijfkosten zijn geheel voor rekening van de bestuursleden zelf, maar door de ANBI status kunnen we die gedeeltelijk  verrekenen met de inkomstenbelasting.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen voor hun diensten in Nederland en in Gambia geen beloning. Reis en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Nieuwsbrieven

Twee keer per jaar informeren we onze sponsors over de behaalde resultaten door middel van een nieuwsbrief. Ook zaken die minder goed lopen of zelfs erg tegenvallen worden gemeld in de nieuwsbrieven. Hierdoor ontstaat er een helder beeld over de ontwikkelingen bij onze activiteiten in Gambia. Een grote sponsor bezoekt tenminste éénmaal per jaar Gambia om met eigen ogen de voortgang vast te stellen.

Naast de nieuwsbrieven stellen we elk jaar een financieel jaarverslag op, niet alleen ten behoeve van de Belastingdienst maar ook om al onze sponsors te informeren hoe hun geld besteed is.

De school van de FAEG is in Kololi.

De school ligt aan de weg naast het winkelcentrum “The Village” in Kololi op een paar honderd meter vanaf de hoofdweg. Het adres is: Kololi Nursery School near Rasta Garden.

Het onderwijs kan niet langer gratis gegeven worden. Ondanks zeer positieve reacties over het onderwijs is het aantal sponsors in de loop der jaren teruggelopen. Daarom vraagt de Stichting nu aan sponsors die een leerling naar de school willen sturen een minimale bijdrage van € 10,- per maand, ook in de vakantieperiodes. Dit is meer dan de werkelijke kosten, maar hiermee sponsort men ook de leerlingen zonder sponsor en de school. Deze donaties worden betaald aan de Stichting FAEG in Nederland. Een leerling met een sponsor wordt altijd aangenomen, ook als het maximum aantal aanmeldingen voor een schooljaar overschreden wordt.

Het IBAN nummer van de FAEG is: NL 18 ABNA 047 49 74 219   t.n.v. Adults Educ The Gambia

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met info@faeg.nl

Contact in Gambia: hoofdonderwijzeres Marie Coker tel. 9981343 of 2385586.

Voor leerlingen die geen sponsor hebben is de bijdrage GMD 500,- per jaar, te betalen aan de locale schoolleiding in Kololi.

 

 

ANBI-gegevens

De FAEG wordt in de statuten van de oprichtingsacte aangeduid met Foundation Adults Education The Gambia, meestal gebruiken we echter als naam: Foundation Adult Education The Gambia. De Stichting is gevestigd in Oss met als contactadres: Schoutstraat 48,  5345 MV Oss. De Stichting werd op 21-2-1998 in het leven geroepen ten kantoor van notaris Huberts te Oss, een en ander is vastgelegd in de notariële acte, ter zake.

In artikel 2 van deze acte zijn als doelstellingen vastgelegd:

a. het zodanig onderrichten van volwassenen in Gambia dat ze betere mogelijkheden krijgen om werk te vinden of zelf een beroep uit te oefenen:

b. het behartigen van belangen van inwoners van Gambia en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleidskader van de Stichting is nader geformuleerd. De volledige tekst is hieronder weergegeven.

In artikel 6 van deze acte worden als bestuursfuncties genoemd: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

De namen van de bestuurders zijn vermeld onder het hoofdstukje Contact van deze website.

Het fiscaalnummmer van de Stichting is: 806966518 (RSIN). De Stichting staat als ANBI geregistreerd met als naam: Stichting Adults Education The Gambia ook bekend als (in Gambia) Holland Foundation Adult Education The Gambia. De Stichting is geregistreerd bij de KvK met nr.: 17102630.

Het beleidskader Foundation Adult Education The Gambia  (FAEG) 2012-2022 vindt u hier

Volg ons:
facebook.com/FAEGambia
twitter.com/faegambia


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close