Nieuwsbrief 1; april 2017

voor een pdf bestand klik op onderstaande link.

Nieuwsbrief 2 , december 2017

 

vlag NLAElogo ANBI logo vlag Gambia
 

Nieuwsbrief 1, april 2017.

Ruim uw zolder op met de Stichting!

Weet u het nog? In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht gevraagd voor uw afgedankte spullen op zolder. Onze suggestie was om spullen die u toch niet meer gebruikt op “Marktplaats” aan te bieden en de opbrengsten daarvan te doneren aan de Stichting. U blij met uw opgeruimde zolder en wij blij met uw donaties.

Wat heeft het opgebracht tot nu toe ?

Positieve reacties. Maar helaas geen donaties, behalve van bestuursleden. Nu het lente is geworden is de opruimwoede wellicht wat groter. Daarom willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor deze actie. Vermeld wel in uw advertentie dat de opbrengst van de verkoop bestemd is voor een goed doel, t.w. de bestrijding van analfabetisme in Gambia. En heeft u tijdens de onderhandelingsfase met de koper twijfels over een transactie, dan kan de Stichting voor u bemiddelen. U kunt b.v. vragen om het gevraagde bedrag over te maken naar de rekening van de Stichting. (zie colofon) Zodra het gevraagde bedrag binnen is krijgt u een bericht van de penningmeester dat het aangeboden artikel geleverd kan worden. Neem van te voren wel even contact hierover op met een van de bestuursleden. Gewoon een spontane donatie zonder iets te verkopen mag natuurlijk ook!

 

Bestuursvergadering in Gambiaanse sfeer.

De secretaresse van de stichting in Gambia, Joanna Badjie, was door een Nederlandse vriendin van haar uitgenodigd voor een verblijf in Nederland. Van die gelegenheid maakte Joanna gelijk gebruik om een bestuursvergadering in Nederland bij te wonen. Ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met bestuursleden die zij alleen van de email-berichten kende. Aan het begin van de vergadering gaf Joanna de bestuursleden wat meer informatie over haar achtergrond. Daarna stelden de bestuursleden zich voor aan Joanna.

vergadering 23mrt 17 bvergadering 23mrt 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de linker foto ziet u met de klok mee: Frank Roijmans, Con Thijssen, Joanna Badjie, Ton van Drunen, Jan Admiraal en Jan Wijers.

De besproken onderwerpen worden verder in de nieuwsbrief behandeld. Het was uiteraard zeer plezierig en praktisch om meteen een toelichting te krijgen van Joanna over die diverse onderwerpen die er spelen in Gambia.

 

Gunjur Garden.

Alhoewel Gunjur Garden zelfstandig en onafhankelijk van de Stichting werkt, blijven we er natuurlijk veel belangstelling voor houden. En het feit dat Joanna nog altijd adviezen geeft in Gunjur is een reden voor het bestuur om wat door te vragen over de situatie in Gunjur Garden. Volgens Joanna wordt er hard gewerkt in de tuin door de vrouwen uit Gunjur. Op ca. 2/3 deel van de tuin worden groenten verbouwd. Dat gaat uitstekend en de vrouwen zijn daar enthousiast over. Het 1/3 deel dat niet gebruikt wordt was bestemd voor mais, net zoals in het vorig seizoen. Maar er zijn problemen met de watervoorziening. Die is onvoldoende om ook mais te verbouwen en dat komt weer omdat mais in verhouding erg veel water nodig heeft. De technische problemen van de watervoorziening zijn vooral veroorzaakt door nalatigheid van de subcontractor van Radville, de lokale organisatie van Gambia die vrouwentuinen ondersteunt. Joanna heeft het probleem uitgebreid besproken met het management van Radville. Zij heeft er vertrouwen in dat Radville met een oplossing komt zodat er volgend jaar weer voldoende water is voor de groenten en voor de mais.

Een bevriend echtpaar bezocht in maart Gunjur Garden. Zij waren enthousiast over de kwaliteit en de hoeveelheid tomaten, sla, kolen, aubergine, rettich en peterselie. Er was weinig vraat van ongedierte. Dat was in ieder geval een mooi bericht.

IMG_8520IMG_3539

Tot zover was alles positief. Wat minder positief in de tuin is, is volgens Joanna de omheining. Die is zeer zwak na ruim 10 jaar. Destijds waren de palen voor de omheining waar het prikkeldraad aan vast zit met de hand gemaakt van cement met een betonijzer erin. Dat cement brokkelt af, het prikkeldraad laat los en er ontstaan gaten in de omheining. Daardoor komen de loslopende runderen vaker de tuin in. Om dat te voorkomen hangen de vrouwen doeken over de omheining maar de runderen zijn slim genoeg en lopen daar gewoon langs of onderdoor op zoek naar malse groenten.

De vrouwen moeten steeds vaker overdag runderen uit de tuin jagen. Het probleem wordt alleen maar groter.        ’s-Avonds komen er geen runderen. Het repareren van de omheining kost veel geld. En dan moeten we eerder denken aan een paar duizend dan een paar honderd Euro. En die hebben de vrouwen uit Gunjur niet.

Als er nog sponsors zijn die in het (financiële) gat van de omheining willen springen, dan zullen de vrouwen uit Gunjur u eeuwig dankbaar zijn. Althans zeker voor de periode dat de omheining overeind blijft staan. En bidden zullen ze ook voor u en dat kan geen kwaad.

Ook als u afgedankte spullen van uw zolder verkoopt kunt u dit besteden aan een bijdrage voor repartie van de omheining van de tuin in Gunjur.

Het onderwijs in Kololi:

In Kololi loopt het onderwijs goed. Natuurlijk ook dank zij onze trouwe sponsors. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat bestrijding van analfabetisme belangrijk is. Na de laatste machtswisseling in Gambia zouden de ontwikkelingen nog wel eens sneller kunnen gaan. Dan is opleiding nog belangrijker. Het liefst zouden wij de leerlingen ook nog de cursus computervaardigheid willen aanbieden en/of de opleiding op een hoger niveau brengen. Dat breng extra kosten met zich mee en daar hebben we op dit moment de middelen (nog?) niet voor. We zijn zoekende naar nieuwe bronnen.

Aan het eind van het afgelopen studiejaar zijn er (nog) geen schoolcertificaten uitgereikt. De staf in Gambia had gehoopt dat een of enkele bestuursleden in oktober/november 2016 naar Gambia zouden komen om de certificaten uit te reiken. Maar helaas, omdat bestuursleden alle kosten inclusief reiskosten, uit eigen zak moeten betalen, zien ze er soms van af.

Er is nu afgesproken dat de staf van de school de certificaten uitreikt in aanwezigheid van een lokale autoriteit. Secretaresse Joanna zal foto’s maken van de uitreiking en die aan het bestuur doormailen.

Vorig schooljaar is Kambi leraar geworden in Kololi. Gelukkig heeft Kambi geaccepteerd dat wij uit financiële en praktische overwegingen hem niet langer konden aanhouden als manager. Wel konden wij hem aanbieden dat hij de opengevallen onderwijzersplaats in Kololi kon opvullen tot aan zijn pensioen in mei 2018. Als leraar functioneert hij perfect. Hij is eigenlijk vergelijkbaar met een PABO leraar. In mei 2018 gaat Joanna de onderwijstaken van Kambi overnemen en blijft daarnaast de administratie van de stichting verzorgen. Joanna is ook onderwijs bevoegd.

foto Kambi april-mei 2017.

Kambi met een van zijn leerlingen.

Samenwerking met Nyamina Garden.

Ex bestuurslid Marisse van Drunen heeft een sterke persoonlijke band opgebouwd in Gambia. Zij werd gegrepen door de lokale cultuur en de gemoedelijke omgang met elkaar. Zij leerde rond te komen met minder geld en creatieve oplossingen te bedenken om samen te leven en gelukkig te zijn met minder. Haar voorkeur ging er naar uit om meer in het lokale Gambia te wonen, omgeven door natuur. Via, via kon Marisse aan de slag in de bananenboom plantage Nyamina Garden, van Seedy in Gunjur.

Seedy is in het verleden o.a. werkzaam geweest als visser en werkte ook in de toeristenindustrie. In 2007 besloot Seedy om zich helemaal te richten op de landbouw, de oorspronkelijke activiteit van zijn familie.

Het “klikte” met Marisse en ondertussen zijn ze getrouwd. Samen gaan ze de Nyamina Garden verder ontwikkelen. Het accent zal gaan liggen op ecologisch tuinieren (permacultuur). Er zijn nu al voorzieningen voor opslag en verkoop van de producten, maar Seedy en Marisse willen verder. Er moet een watervoorziening komen, het oppompen van grondwater met een pomp aangedreven door solarenergie. Nyamina Garden is nu al een echte ontmoetingsplaats en dat willen ze uitbreiden door de mogelijkheid aan te bieden om te overnachten in een simpel huisje. Zij beheren ook Nyamina Forest van de familie, een van de laatste stukjes oorspronkelijk bos in de regio.

Marisse 1 april-mei 2017.

Natuurlijk is er veel geld nodig om deze plannen te verwezenlijken. Daarom wil Marisse graag samenwerken met onze Stichting en onder de vleugels van onze Stichting dit project verder uitbreiden. Zij wil zelf actief sponsors gaan werven en een aparte website bijhouden. (www.nyaminagarden.nl) en Facebook. Niet te veel leunen op het bestuur van de Stichting, maar wel samenwerken. Dat kwam Marisse toelichten op de laatste bestuursvergadering van de Stichting. Voor sponsors kan deze vorm van samenwerking een voordeel opleveren omdat zij een anbi erkende stichting ondersteunen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of bezoek onze website: www.faeg.nl.     Facebook: Adult Education the Gambia. ANBI NR.: 806966518

Ons rekeningnummer: NL18 ABNA 047.49.74.219 t.n.v. Adult Education The Gambia, Oss

Ton van Drunen                voorzitter                              06 51351308                      t.v.drunen@si-nl.nl

Jan Wijers                           secretaris                           0412 624583                     jan.wijers@gmail.com

Jan Admiraal                      penningmeester                 06 23929747                      jan.admiraal@home.nl

Frank Roijmans                 vicevoorzitter                      0412 456410                        f.roijmans@gmail.com

Con Thijssen                       bestuurslid                         0416 533340                      conthij@gmail.com

 

 

 By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close