Nieuwsbrief 1, juni 2016

Het gaat goed met de Stichting………., eh…, het gaat niet goed met de Stichting!

Het gaat goed!

De strijd tegen analfabetisme van de Stichting verloopt uitstekend. Elk jaar behalen ongeveer dertig leerlingen hun schooldiploma aan onze school Adult Education The Gambia. En ongeveer 1/3 deel daarvan rond tevens een basis computeropleiding af. Helaas hebben nog te veel (vaak jong-) volwassenen grote moeilijkheden met lezen en schrijven. Zover bekend is onze Stichting de enige die iets doet aan analfabetisme onder volwassenen in Gambia.

Het gaat goed!

Gunjur Garden, de tuin waar ruim 210 vrouwen hun groenten verbouwen heeft een mooi seizoen achter de rug. Er is ruim 1 hectare maïs verbouwd in samenwerking met Radville. Dit heeft een aardig bedrag opgeleverd. Naast mais werden ook nog diverse soorten groenten verbouwd. Ook de bananen doen het goed en dragen bij aan extra inkomsten. De tuinmanager Joanna kan goed samenwerken met de vrouwen en samen hebben zij overlegd hoe de inkomsten besteed worden. Een derde deel wordt gebruikt voor onderhoud, een derde deel is inkomsten voor de vrouwen en een derde deel is voor reserve. Er zijn zeer grote stappen gemaakt richting onafhankelijkheid van de Stichting.

Het gaat goed!

Water is de eerste levensbehoefte. In de afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen waterinstallaties aangelegd, gerepareerd of vernieuwd. Het grootste waterproject was in Kartong. Verder werden er waterprojecten gerealiseerd in Fass en in Saback Ngaine.  Nieuwe projecten staan op stapel.

Met de activiteiten: onderwijs, groentetuin en water draagt de stichting duidelijk bij aan lokale ontwikkeling en verbetering van de leefomstandigheden. Bijna dagelijks wordt de verbetering van de lokale leefomstandigheden als politiek argument aangehaald in de Nederlandse pers om de stroom van vluchtelingen in te dammen. Dat is toch wat we willen? Hoe wordt dit opgepakt? Vrees voor slechte organisaties, overheadkosten corruptie met donorgelden e.d. remmen ontwikkelingen af. Dat is triest, erg triest omdat juist kleine organisaties hier groot in kunnen zijn. Een organisatie als Stichting Adult Education heeft geen organisatiekosten en daar komt nul% corruptie voor. En toch wordt het steeds moeilijker om donateurs te vinden.

Eigenlijk onbegrijpelijk.

Ontwikkelingswerk zonder corruptie en zonder overheadkosten zou gekoesterd moeten worden.  Stichting Adult Education The Gambia kan natuurlijk niet actief zijn in de oorlogsgebieden maar ook in Gambia zijn er te veel mensen die hun land willen ontvluchten omdat er echt geen toekomstperspectief is. Daar proberen wij op kleine schaal iets aan te doen, maar dat kan niet zonder uw financiële steun.

Het gaat niet goed !

De Stichting werd in 1998 opgericht en startte met meer dan honderd sponsors. Helaas haakten steeds meer donateurs in de loop der jaren af, met of zonder reden. Velen zijn jarenlang donateur geweest en daar zijn we hen dankbaar voor. Het is verschrikkelijk moeilijk om nieuwe donateurs er bij te krijgen. Weliswaar krijgt de Stichting vaak lovende en enthousiaste reacties en vage beloftes om donateur te worden. Maar helaas zien we dat in de praktijk niet vertaald worden in extra donaties. En ondertussen zien we de bodem van de schatkist steeds naderbij komen. Het zou toch doodzonde zijn als wij om financiële redenen onze Stichting moeten opheffen. Daarom doen wij opnieuw een beroep op u om met kleine bedragen onze stichting te steunen. Met vele kleintjes (regelmatig) kunnen we gezamenlijk toch groots werk verrichten. Zeker ook als we naar de actuele wereldproblematiek kijken. En u mag er ook trots op zijn dat u een klein steentje bijdraagt. En vertel het s.v.p. aan uw vrienden, collegae en kennissen dat u ook meedoet.

 

School in Kololi.

In november 2015 hebben de bestuursleden Con Thijssen en Jan Wijers aan 30 leerlingen school- en computercertificaten uitgereikt aan de geslaagde leerlingen. Dit gebeurde voor de tweede keer in aanwezigheid van een bestuurslid van de stichting. Het is een leuke gezellige happening waar alle leerlingen van Adult Education bij aanwezig zijn.

IMGL0167-2015-NOV

 

Certificaatuitreiking november 2015

IMGL0274-2015-NOV

Trotse studenten poseren met hun diploma

De geslaagden zijn echt trots op hun prestatie. Je zou eigenlijk analfabeet moeten zijn om te kunnen voelen wat er in hen omgaat. Te kunnen lezen en schrijven en rekenen. Gewaardeerd worden en respect krijgen. De stralende gezichten spreken boekdelen. De foto’s van november 2015 kunt u zien op www.faeg.nl

Nu, juni 2016, zitten er weer 102 leerlingen op de school. 25 Leerlingen bereiden zich voor op de eindtoets voor het schoolcertificaat.

 

Gunjur Garden.

IMGL0145-April2016-

Een tevreden staf in het maïsveld

IMGL0141-April2016-

Een big smile van Joanna met een van de vrouwen. We did it!

In april werd de maïs geoogst in Gunjur Garden. De opbrengst was met 14,2 ton meer dan verwacht (inclusief kolf) Dat bracht een bedrag op van GD 133,600 (ongeveer € 2.500,-) Een deel werd direct geïnvesteerd in de uitbreiding van het watersysteem en een deel werd uitbetaald aan de vrouwen die steeds gewerkt hadden aan de maïs. ca. €24,- per persoon voor de 83 vrouwen die er continue aan gewerkt hadden. En daarvan hebben ze direct hun jaarlijkse contributie betaald. Joanna, de tuinmanager, heeft met haar mobiele telefoon onderstaand filmpje van de uitbetaling aan de vrouwen gemaakt. (Toch aardig gedaan met haar gekregen oude iphone) Crtl+klikken op de link om het filmpje te zien.

https://drive.google.com/file/d/0B1KwX0v_0NVnVk5WXzdjZUF2b00/view?ts=575821a8

Dit maïsproject kon mede door Radville gerealiseerd worden. Radville stimuleert de ontwikkelingen van vrouwentuinen in Gambia. Dat de keus van Radville o.a. op Gunjur gevallen is heeft zeker te maken gehad met de conditie van Gunjur Garden. Eerder had Gunjur Garden al een prijs gewonnen als de mooiste vrouwentuin in Gambia. Die verdiensten uit het verleden zijn beloond geworden.

Radville zal nu de afgestorven maïsstengels nog verhakselen en onder de grond werken om zo de bodemstructuur te verbeteren. En het waterdripsysteem dat zo’n succes bleek voor de maïs zal uitgebreid worden naar de rest van de tuin. Dat betekent opnieuw een eigen financiële bijdrage en arbeid van de vrouwen en daarnaast blijft een goede begeleiding van Joanna gewenst.

 350MB-1551[1] Joanna Badji speelt als tuinmanager hier een dominante rol in. Ze wordt niet voor niets door Radville de “tough lady”genoemd. Voor haar adviserende rol moeten we Joanna blijven ondersteunen. Gunjur Garden is een te belangrijk project waar al veel in geïnvesteerd is in het verleden. Daarnaast verzorgt Joanna de administratie en de rapportage voor de Stichting in Gambia.

← verdeling van de maïsopbrengst. 

  

Water.

 April_2014_386

Waterproject Kartong

Waterprojecten vergen een grote investering. Daar heb je een grote donatie voor nodig. In dat verband mogen best als donateurs van waterprojecten dhr. en mevr. De Bruin genoemd worden en eerder ook dhr. en mevr. Sondag. Dank zij hun ondersteuning hebben inmiddels duizenden Gambianen schoon drinkwater. En dat is nodig. Het is voor ons niet voor te stellen dat door gebrek aan schoon water velen nog drinken uit ondiepe putten. Water dat verontreinigd is. Daar worden ze ziek van, maar er is geen keus! Groot is de vreugde dan ook als er een donor is die zich het lot van deze Gambianen aantrekt.

Hoe groot die vreugde is werd nog eens duidelijk gemaakt bij de inauguratie van het watersysteem in Kartong. De foto’s van dat gebeuren kunt u zien op www.faeg.nl

 Bestuurszaken.

Ton van Drunen heeft vanwege persoonlijk omstandigheden zijn functie als voorzitter tijdelijk overgedragen aan Con Thijssen. Hij blijft voorlopig aan als gewoon bestuurslid.

In mrt/apr. is bestuurslid Jan naar Gambia geweest met zijn echtgenote. In mei/ juni is bestuurslid Con met zijn echtgenote naar Gambia geweest. Beide hebben diverse bezoeken verricht en de laatste bezuinigingen met de staf uitgebreid besproken. Kambi heeft zijn salariskorting geaccepteerd en geeft nu onderwijs in klas 2 in Kololi. We hebben van Gambianen begrepen dat ze zeer enthousiast zijn over Kambi. Hij verloochent zijn opleiding als literacy officer niet.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal men in Kololi een kleine bijdrage vragen van de leerlingen. Helaas zal dit bij lange niet genoeg zijn om de kosten te kunnen dekken.

In Gunjur wordt helaas afscheid genomen van de tuinman Lamin Janneh, tenzij de vrouwen van Gunjur Garden bereid zijn om hem een vergelijkbaar salaris als het huidige te betalen voor zijn activiteiten in de tuin. Die kans is zeker niet uitgesloten, want Lamin doet veel voor hen. Diverse alternatieven zijn uitgebreid met Lamin besproken om te voorkomen dat hij straks geen inkomen meer zou hebben als hij uit Gunjur Garden geen salaris meer krijgt. Ook voor Joanna zijn we aan het bekijken hoe we haar in de toekomst nog kunnen betalen. Eigenlijk kunnen we haar niet missen.

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of bezoek onze website: www.faeg.nl.      Facebook: Adult Education the Gambia. ANBI NR.: 806966518

Ons rekeningnummer: NL18 ABNA 047.49.74.219 t.n.v. Adult Education The Gambia, Oss

 

 

 

 

 

 By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close