Nieuwsbrief december 2015

Bestuursaangelegenheden.
In 2015 heeft de Stichting verschillende bestuurswijzigingen ondergaan. Erik Klöpping kondigde in juni 2015 aan om na 10 jaar terug te treden als bestuurslid van de Stichting. Erik heeft samen met zijn vrouw Gambia vele malen bezocht. Vooral Gunjur Garden had zijn aandacht. Hij had een uitstekend contact met de staf in Gunjur. In de vele vergaderingen van de Stichting had Erik steeds een kritische, nuchtere, positieve bijdrage. Wij bedanken Erik voor zijn jarenlange inzet voor de stichting: ”Stichting Adult Education The Gambia”.
Na een korte periode als bestuurslid te hebben meegedraaid heeft Marc McClain de Stichting verlaten. Wij bedanken Marc voor zijn inbreng, zijn bruikbare inzichten en ervaringen opgedaan tijdens zijn verblijf in Gambia.
In juli 2015 is Con Thijssen toegetreden als bestuurslid van de Stichting. Con heeft met zijn echtgenote Ria, Gambia ervaring en zij hebben onze Stichting in Gambia leren kennen. In deze nieuwsbrief stelt Con zich voor aan onze sponsors en belangstellenden.
In oktober/november 2015 hebben de bestuursleden Con en Jan met hun echtgenotes Gambia bezocht. Con en Jan hebben uitgebreide gesprekken gehad met de stafleden, gewezen op de dalende inkomsten en gesproken over de mogelijkheden om kosten te beperken.

Marie Coker for her students. Certificates handed over by Con and Jan.

School in Kololi.
Vooral dankzij onderwijzeres Marie heeft onze school “Adult Education The Gambia” een uitstekende reputatie. Marie is streng, sympathiek en wordt op handen gedragen door de leerlingen. De belangstelling voor onze school is groot. Er melden zich niet alleen leerlingen uit Gambia aan maar ook uit Frans sprekende buurlanden als Senegal en Guinee Conakry. Op onze school leren ze Engels en zij zien daarmee hun mogelijkheden om een baan te krijgen vergroot.
Woensdagmiddag 11 november was een feestmiddag voor veel leerlingen i.v.m. de certificaatuitreiking. Er werd een openingstoespraak gehouden door Cheyassin, de computerleraar die samen met hoofdonderwijzeres Marie deze middag georganiseerd had. Verder werd er gesproken door de manager Kambi, Marie, de secretaris van de Stichting, Jan Wijers en een vertegenwoordiger van het school-compound. Er werden 15 schoolcertificaten en 15 computercertificaten uitgereikt aan de geslaagde leerlingen door Con en Jan. Helaas hadden 11 leerlingen onvoldoende resultaat geboekt en doen klas 3 nog een keer over. De eisen om te slagen zijn streng.
Kambi wees er in zijn toespraak op dat het belangrijk is om de studie vol te houden. Van de ca. 50 leerlingen die in klas 1 beginnen stromen er uiteindelijk ca. 25 door naar klas 3.
Namens alle leerlingen bedankte Souhaib Deen Camara uit Guinee Conakry, allen die betrokken zijn bij het onderwijs. Gezien de fraaie woordkeuze van Deen hebben wij zijn toespraak hieronder volledig afgedrukt.

SPEECH OF GRADE III STUDENTS AT THE GRADUATION

The Executive Committee, Mister Chairman, the Administration, the Teaching Staff, my Fellows Graduates and all Students present, I say a warm good evening to you all. Thank you to the authorities of the Gambia for the opportunity created. Thank you dear Sponsors of the Adult Education the Gambia for your supporting and you are inspiring us. A big thanks to the Teaching Staff of the Adult Education for your humble contributions. A special mention to Mister Diouf, Mrs. Binta, Sir Cheyassin Faye of the Computer Department, the Administration Staff and of course Mrs. Marie Coker the most active and outstanding personnel of the Adult Education The Gambia. Today marks the culmination of years of hard work and is worthy to celebrate our success. We have a great deal of love for everything you have spent for our training. Today our Graduation Day is a day of change. We are graduating and we feel very proud to be part of the Adult Education the Gambia students Kololi Chapter. Thank you our dear Sponsors to invest in education to fight against poverty, darkness, discrimination and above all kind of radicalism. May Allah the Almighty pay you for this precious and generous sacrifice. Thanks to the Excellent Teachers and Administration Staff. Today, the end crowns the work. If there are people who showed us leadership, determination, all in a polite way, it is you. We are proud of you and we believe in our Teaching Team. From them, we have learnt:
 There is a good in all of us
 Believe you can do most things
 Persist and you will break across the mental barriers that you yourself erect. Those barriers stop you from learning and emancipating
 Once you achieve, build on that success time and again
 Life is a challenge and success isn’t an accident, it is a result of hard work.
Now many Graduates have the belief, skills, persistence and desire to go for further Training. Education has been our salvation and will set us up for the future. We are much more communicative and better at expressing how we feel. We find ourselves at Graduation with much better grades. Thanks are due to our families, friends for all they have done for us. We are also grateful to our wonderful Community “KOLOLI.” We attended a great school, good social lives where we learnt to care about each other. So, it will be sad and difficult to leave this powerful and marvelous house but promise is done to be here each time and see all of you. Before I switch off the lighting of this speech, let me wish all the GRADE III STUDENTS of 2015 the Best of luck and Congratulations for joining this School. We need more courage at this specific time of our life to face the challenges and continue pushing forward. The future holds great promise for each of us. Thank you for listening. Good luck or whatever you choose to do by raising the nose and pressures that surround you.

Vanaf 1 januari 2016 gaan de leerlingen een kleine financiële bijdrage leveren. Enkele Europeanen die een leerling naar onze school sturen betalen €10,- per leerling per maand.

Gunjur Garden.
In Gambia zijn veel vrouwentuinen. Vorig jaar was Gunjur Garden dankzij de goede basis gelegd door onze Stichting, als één van de zeven vrouwentuinen in Gambia uitgekozen door Radville Garden voor een proefproject. Radville Garden werkt nauw samen met de Gambiaanse overheid. De vrouwen uit Gunjur hebben een overeenkomst afgesloten met Radville Garden voor het nieuwe proefproject. Die overeenkomst hield in dat Radville de hele tuin om zou ploegen, een water vernevelingsysteem zou aanleggen, zaadjes en kunstmest zou leveren en aan het eind van het seizoen de groente van de vrouwen zou kopen. Daarnaast heeft Radville liefst 9 extra zonnepanelen geplaatst. Als voorlopige tegenprestatie hadden de vrouwen wel een financiële bijdrage moeten leveren aan de kosten van de vernevelinginstallatie. En verder wordt van hen verwacht dat ze de nodige zorg besteden aan de te verbouwen groente. Radville gaat nu de helft van de tuin gebruiken voor de proef. Bij gebleken succes kunnen de vrouwen het concept in het volgende seizoen verder laten uitbreiden. Uiteraard is het bestuur van de Stichting erg gelukkig met deze ontwikkeling. Het is een grote stap vooruit op de weg naar onafhankelijkheid.

Radville mensen zijn druk bezig met het installeren van de extra zonnepanelen en het aanleggen van de water vernevelingsysteem.

Reorganisatie staf in Gunjur.
School Kololi: de onderwijzer Sering was al geruime tijd ziek. Hij had een lichte verlamming opgelopen. Sering was al vele jaren officieel met pensioen maar nog steeds parttime onderwijzer in Kololi. In goed overleg hebben we in november afscheid genomen van Sering. Zijn taak werd tijdelijk waargenomen door hoofdonderwijzeres Marie. Vanaf 1 november geeft Kambi onderwijs in Kololi. We zijn voornemens om later Joanna Badjie (de huidige assistent manager) als parttime onderwijzeres aan te stellen.
Helaas moet de Stichting gaan bezuinigen. De inkomsten uit sponsorgelden blijven ver achter bij de jaarlijkse uitgaven. De kosten voor de staf en voor Gunjur Garden zijn te hoog geworden. Pijnlijke keuzes moeten helaas gemaakt worden. Het bestuur zoekt naar sociaal aanvaardbare mogelijkheid om de manager Kambi met vervroegd pensioen te sturen Maar drie jaar overbruggen is niet eenvoudig. Hij heeft een groot gezin, veel mondjes te voeden. Wij zijn Kambi natuurlijk ook dank verschuldigd voor zijn inbreng in de twaalf jaar die hij voor de Stichting heeft gewerkt. Hij is manager geworden in een moeilijke periode en heeft de locale organisatie daar doorheen gesleept. De laatste paar jaren waren zonder problemen voor de Stichting, maar de staf kon onvoldoende inkomsten genereren uit de tuin om zelf te voorzien in onderhoud. De assistent manager, Joanna Badjie, heeft een agrarische opleiding en zou meer mogelijkheden moeten zien om inkomsten te genereren in overleg met de vrouwen van Gunjur Garden. Zij zou alle taken van Kambi kunnen overnemen. Daarnaast zou ze parttime onderwijzeres in Kololi kunnen worden. Door het vele reizen wordt het wel zwaar dan voor haar.
Door de beperkte financiële middelen is de Stichting verder voornemens om vanaf 1 januari 2016 geen onkosten meer te vergoeden voor onderhoud in Gunjur Garden. De vrouwen uit Gunjur zullen dan zelf alle kosten moeten opbrengen. Zij hebben er het vruchtgebruik van. De Stichting zal in 2016 nog wel het salaris voor Lamin Janneh en Joanna betalen. Vanaf 2017 moet het salaris voor Lamin Janneh opgebracht worden uit de jaarlijkse bijdrage van de vrouwen uit Gunjur. Joanna ontvangt vanaf 2017 alleen nog het parttime onderwijzerssalaris en de rest zal aangevuld moeten worden met inkomsten uit Gunjur Garden. Wij zijn er van overtuigd dat de inkomsten van Gunjur Garden verhoogd kunnen worden, zeker als men in het natte seizoen ook producten in de tuin gaat verbouwen. De staf in Gunjur heeft wel problemen met ons standpunt en dringt aan op een geleidelijke overdracht van de tuin naar de vrouwen in Gunjur. Zoals het er nu naar uitziet is dit niet haalbaar. Lamin en Joanna mogen vanaf 1 januari 2016 in Gunjur volledig zelfstandig handelen zonder ruggespraak met de Stichting met de doelstelling de inkomsten te verhogen en daarmee een salaris te verdienen.

Waterprojecten.
Van het project 0p de Nord Bank waar 4000 mensen wonen is de eerste fase afgesloten. Er werd o.a. een nieuwe diepe put geboord om schoon water op te pompen. De bedoeling was om samen met de sponsors, dhr. en mevr. De Bruin, het project op de Nord Bank te bezoeken. Maar het was erg heet in Gambia en het is 6-9 uur rijden op slechts gedeeltelijk verharde wegen. Daarom werd er besloten om bij een volgend bezoek aan Gambia naar de Nord Bank te gaan. Het “village community committee” wilde echter haar erkentelijkheid uiten aan de sponsors en verzocht daarom om een bijeenkomst te houden op het kantoor van GamSolar. Na kennismaking en gebed legden de Iman en de Alkalo uit hoe belangrijk schoon water is. Het heeft een grote invloed op hun gezondheid en vitaliteit en activiteit. Dank zij schoon water zijn mensen niet meer ziek en kan men zich verder ontwikkelen. Het is eigenlijk ongelooflijk dat deze mensen de meest elementaire behoefte, schoon drinkwater, moesten ontberen. Meer informatie over dit project en het project in Saback Ngaine zullen we op de Facebookpagina “Adult Education The Gambia” zetten.
Enkele foto’s van het project in Saback Ngaine


Con Thijssen.      In oktober 2012 heb ik samen met Ria voor het eerst Gambia bezocht en in deze twee vakantieweken heeft dit land en vooral de mensen ons diep geraakt. Sinds oktober 2012 hebben we zelf enkele privé projectjes  uitgevoerd, waaronder een kleine praktijk annex farmacy gebouwd (gefinancierd), compleet met water en elektriciteit voorziening, voor Dr. Haruna in Tujereng, onze kleine praktijk is sinds juli 2013 in gebruik. Dr. Haruna helpt nu de hele community van Tujereng en omgeving, tegen een kleine vergoeding, de allerarmste mensen, worden gratis behandeld. Ik ben architect van beroep mede daardoor sprak het realiseren van de praktijk en de mogelijkheid, daardoor om veel mensen te kunnen helpen mij erg aan. Medische voorzieningen zijn in Gambia erg slecht en veelal voor de lokale bevolking niet betaalbaar. Schoon water, gezondheidszorg, scholing en woonruimte zijn m.i. toch de eerste levensbehoefte. Gambia heeft hierin nog een lange
weg te gaan en heeft hulp erg hard nodig.

In oktober 2013 zijn we voor het eerst in aanraking gekomen met de FAEG, hebben we de tuin in Gunjur en eveneens de school in Kololi bezocht. In maart 2014, zijn we bij de feestelijke ingebruikname van de gerenoveerde watervoorziening in Kartong aanwezig geweest.
Wat me in de stichting aanspreekt is dat de bijdrage van de sponsoren 1 op 1 naar Gambia gaan en de kosten van de stichting praktisch nihil zijn. Ik ben sinds juli 2015 toegetreden tot de FAEG en hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de projecten die de stichting in Gambia uitvoert.

Dringend sponsors gezocht !
Helaas loopt het aantal sponsors van onze Stichting steeds verder terug. Onze core business is: “onderwijs voor jong volwassenen”.
Het is een klein maar succesvol project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge gemotiveerde mensen die aan het begin staan van hun carrière. Zij zien een goede mogelijkheid voor een basisopleiding die hun hele leven kan veranderen. Wij doen een dringend beroep aan onze lezers om deze jonge mensen te steunen. Bij voorkeur met een klein maandelijks bedrag zodat er continuïteit zit in dit proces.
Het zal nog lang duren voordat Gambia iets soortgelijks kan organiseren zonder onze hulp.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of bezoek onze website: www.faeg.nl. Facebook: Adult Education the Gambia. ANBI NR.: 806966518
Ons rekeningnummer: NL18 ABNA 047.49.74.219 t.n.v. Adult Education The Gambia, Oss
Ton van Drunen voorzitter 06 51351308 t.v.drunen@si-nl.nl
Jan Wijers secretaris 0412 624583 jan.wijers@gmail.com
Jan Admiraal penningmeester 06 23929747 jan.admiraal@home.nl
Frank Roijmans bestuurslid 0412 456410 f.roijmans@gmail.comBy continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close