Nieuwsbrief Mei 2015

Aanpassingen staf in Gambia. In april 2015 heeft de secretaris Jan met zijn echtgenote Wilma een bezoek aan Gambia gebracht. Op de planning stond het onderwijs in Kartong, de waterprojecten in samenwerking met GamSolar en het aannemen van een nieuwe secretaresse/secretaris. Verder de groei naar meer zelfstandigheid.

De secretaresse in Gambia, Mariama, heeft een nieuwe baan aangenomen in Bijilo. Zij heeft als haar opvolger een kandidaat met een vergelijkbare opleiding voorgesteld. Daarnaast had bestuurslid Marc een sollicitatiebrief ontvangen van een studente uit Gambia. Jan heeft met beiden een gesprek gehad. De studente, Joanna Badjie, bleek een verrassend goede en passende opleiding te hebben. Zij heeft aan de lokale landbouwuniversiteit gestudeerd en is ook onderwijsbevoegd. Jan en Wilma hadden een prettig onderhoud met Joanna waar ze een goed gevoel aan overhielden.

Na dat onderhoud een paar dagen te hebben laten bezinken is Jan met Joanna naar Gunjur Garden gereden en heeft haar gevraagd om de tuin goed te observeren en een rapport daarover te schrijven. Verder wees Jan op het feit dat de meeste vrouwen in de tuin die zij later zou moeten motiveren/adviseren, van de leeftijd van haar moeder of haar oma zijn. Dat zou volgens Joanna geen probleem zijn om haar kennis en ervaring over te brengen. Belangrijk is hoe je het doet, aldus Joanna. Ook maakte ze er geen probleem van dat ze moet gaan samenwerken met twee mannen, Kambi en Lamin.

Op een woensdagmiddag bezocht Joanna de tuin en maakte kennis met de staf, op donderdagmiddag verstuurde ze haar verslag en vrijdagmorgen om half negen belde ze al op of Jan het verslag gelezen had. Het goede rapport en de snelle actie deden Jan besluiten om haar voor een half jaar op proef aan te nemen,met de mogelijkheid om de proeftijd te verlengen en uitzicht op een vaste baan. De voorgestelde taken van Joanna worden : alle werkzaamheden in de tuin organiseren, de administratie van Mariama overnemen en de (financiële) rapportage naar het bestuur in Nederland. Verder Kambi vervangen en t.z.t. opvolgen. De kandidaat van Mariama had voldoende opleiding maar duidelijk minder kwaliteiten dan Joanna en geen agrarisch achtergrond.

Tijdens de laatste verblijf dag van Jan in Gambia heeft hij de staf uitgenodigd in het hotel. De einddatum voor de werkzaamheden van Mariama werd in goed overleg vastgesteld op 1 mei en Joanna zou per medio april starten als assistent manager. Jan heeft uitgelegd wat hij van Joanna verwacht. Dat Kambi haar in de komende tijd moet inwerken en vertrouwd moet maken met alle voorkomende werkzaamheden voor de Stichting. Lamin zag er geen probleem in om samen te werken met Joanna. Mariama blijft in mei nog beschikbaar om Joanna indien nodig te assisteren bij de administratie. Het bestuur bedankt Mariama voor haar inzet voor onze organisatie en wenst haar veel succes met haar carrière.

Groei naar meer zelfstandigheid
In november vorig jaar hebben we een beknopte financiële administratie laten invoeren voor de tuin in Gunjur zodat de staf direct de kosten en de uitgaven van kan zien. We verwachten dat de maandelijkse confrontatie met deze cijfers de staf er meer bewust van maakt hoeveel ze elke maand tekort komen om zelfstandig te kunnen draaien. Het bestuur wil geleidelijk aan de bijdrage uit Nederland terugdraaien.

Nursery house
In maart ontvingen we het bericht dat het dak van het nursery house er af gewaaid was. Totale kosten om te repareren zouden ca. €625 bedragen. In goed overleg is besloten om de helft met ijzeren golfplaten te bedekken en de helft met doorzichtige kunststofplaten. Dan kwamen de kosten op ca. €400,- Inmiddels had men in de tuin aan contributie e.d. een bedrag van ca. €250,- verzameld en er werd besloten dat de Stichting de rest er bij zou leggen. Tijdens het bezoek in april was te zien dat het er goed uitziet en volgens Lamin en Kambi komt er nog ruim voldoende licht door.

Gunjur Garden
Kambi en Lamin deelden in april mede dat onze tuin met zes andere tuinen door de overheid is uitgekozen als proeftuin om in het natte seizoen maïs, groene peper en bonen te verbouwen. De kosten voor het aanleggen van de nodige voorzieningen evenals de zaden worden door de overheid gedragen. De afname van de producten en vergoedingen worden gegarandeerd. Bij voldoende belangstelling van de vrouwen in de tuin kan dit project volgend jaar gecontinueerd worden. Wellicht dat Joanna hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

Onderwijs Kololi
In april waren de scholen in Gambia gesloten. Paasvakantie. Wel hebben we hoofdonderwijzeres Mari even kunnen spreken en de foto’s van de certificaatuitreiking in november kunnen overhandigen. Binta, de onderwijzeres van klas 1, was een aantal maanden ziek geweest. Ze was met ernstige longklachten opgenomen in het ziekenhuis. Mari had tijdens haar afwezigheid het onderwijs voor klas 1 er bij gedaan. Gelukkig is Binta na de paasvakantie weer begonnen.

Onderwijs Kartong
Het VDC van Kartong had een kostenbegroting gemaakt voor volwassenenonderwijs in Kartong. Deze kosten zijn hoger dan in Kololi en komen boven het budget van de Stichting uit. Daarom leek het ons beter om met een vertegenwoordiger van Kartong naar Kololi te gaan en Mari uit te laten leggen hoe het een en ander in Kololi is georganiseerd door de Stichting. Jan is met Kambi en een vertegenwoordiger van Kartong naar Mari in Kololi gegaan. Dat werkte zeer verhelderend. We wachten nu het aangepaste voorstel van Kartong af.

Waterprojecten
Met GamSolar is uitgebreid overleg geweest over de organisatie van toekomstige waterprojecten. In bijgaand schema wordt eenvoudig uitgelegd hoe de financiering van waterprojecten kan gaan geschieden. Een Engelse organisatie heeft eveneens overleg met GamSolar over waterprojecten maar helaas nog geen fondsen. Zij willen een soort strippen- of kraskaart invoeren. De kaarten moeten verkocht worden in lokale winkeltjes. Elke strip of kras krijgt een waarde van 0,25 Dalasi ( =€ 0,005)) Daarmee kan men een volle jerrycan water kopen. Dat is meer dan het water kost, maar op deze wijze wordt gespaard voor kosten voor onderhoud en voor nieuwe investeringen voor bv. een school of een ziekenhuisje. Doelstelling van de Engelse organisatie is dat het geld gaat rollen voor steeds weer nieuwe activiteiten. Dit concept zal zeker ook onze sponsors aanspreken. Aanbesteding en verantwoording worden voor elk individueel project contractueel vastgelegd. Toezicht op de projecten wordt gehouden door Repute Research Centre, een neutrale lokale organisatie. Dat geldt voor alle transacties verbonden aan het waterproject. Ook houdt het Repute Research Centre toezicht op alle financiële transacties als afdrachten en reserveringen o.a. door middel van het houden van audits.

Van de totale kosten van een waterproject zou 50% gefinancierd moeten worden door Gambia; 40% van de kosten door een buitenlandse (Nederlandse) sponsor en 10% door de lokale bevolking. Ook andere buitenlandse sponsoren kunnen in het project stappen. De Nederlandse stagiair van GamSolar, Daniel Ouddeken, heeft het een en ander keurig uitgewerkt en in onderstaande afbeelding wordt het concept (SOCOSECO) visueel weergegeven. Voor het eerste project dat op stapel staat staan dhr. en mevr. De Bruin garant voor de buitenlandse bijdrage voor het dorp Saback Ngaine. Verder financieren zij ook nog buiten dit systeem om de renovatie van het systeem in het dorp Fass. Daarmee wordt in het totaal schoon drinkwater voor 7000 mensen mogelijk gemaakt.

Jan heeft ook een vertegenwoordiger van de Jammeh Foundation gesproken. Deze Foundation, genoemd naar de president , stimuleert de ontwikkeling van nieuwe projecten als scholen, ziekenhuizen, elektriciteit en waterprojecten. De vertegenwoordiger vond het SOCOSECO concept zeer interessant en sprak de verwachting uit dat als een project goed met cijfers onderbouwd wordt er zeker te praten valt over een lokale subsidie van 50% van de projectkosten.

Jaarverslag 2014
Voor ons jaarverslag en financieel jaarverslag 2014 verwijzen wij u naar deze pagina. Door de waterprojecten is er veel geld in omloop maar met onze core business gaat het financieel niet goed. Wij hebben uw steun hard nodig.

Vervolgbezoeken
Eind mei gaat bestuurslid Marisse voor twee weken naar Gambia.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close