Nieuwsbrief juni 2014

Introductie management systeem in Gunjur Garden

Eén of meer bestuursleden brengen als regel elk jaar een bezoek aan Gambia. De projecten worden dan steeds bezocht. De thuisblijvers bij de bestuursleden worden door middel van uitgebreide bezoekverslagen zo goed mogelijk geïnformeerd. Dit zijn echter steekproeven en momentopnames. Om gedurende het hele seizoen voldoende feeling met de projecten te houden is afgesproken met de staf in Gambia dat we regelmatig rapporten krijgen. De rapportages over het onderwijs in Kololi krijgen we regelmatig toe gemaild en geven een goed beeld van de lessen die gegeven worden. De rapportages over de activiteiten in de tuin te Gunjur werden onvoldoende regelmatig naar Nederland verzonden. De verstrekte informatie was ook vaak te beperkt. Om daar verbetering in te brengen zijn we dit jaar gestart met rapportages op basis van checklisten. Deze checklisten zijn opgesteld in overleg met de staf in Gambia en worden nu gebruikt om eenmaal per week de hele tuin te toetsen. De tuin wordt tijdens een dergelijk controle op meer dan zeventig punten beoordeeld. Niet alleen de punten die afwijkend zijn maar ook alle aspecten die in orde zijn, worden dan vastgelegd in een digitaal rapport. Deze ingevulde checklisten worden elke maand naar Nederland gemaild. Aan dit managementsysteem is een voortgangsbewaking gekoppeld waarbij het corrigeren van de afwijkingen wordt bijgehouden. De eerste resultaten zijn goed. De staf in de tuin is blij met een dergelijk handige lijst met aandachtspunten, ze geven zelf aan dat er met dit systeem minder kans is dat er iets over het hoofd wordt gezien. Op termijn zijn aldus ontwikkelingen in de tuin beter te volgen en kunnen jaarplannen beter onderbouwd worden. Ook het rapporteren naar Nederland is nu veel simpeler. Het ingevulde rapport kan nu eenvoudig gemaild worden naar de bestuursleden. Op deze wijze ontvangen we nu regelmatig informatie over de tuin in Gunjur op tenminste 70 punten en weten we wat goed gaat en wat niet goed gaat.

Bezoek bestuursleden aan Gambia

In maart en april 2014 zijn de bestuursleden Erik en Jan met echtgenotes op bezoek geweest. Gedeeltelijk waren zij tegelijkertijd aanwezig. Het was zeer zinvol om uitgebreid met de staf in Gunjur te praten. Zeker voor Erik die het managementsysteem opgezet had om dit uitgebreid toe te lichten aan de staf. Met vertrouwen zien we toekomstige rapporten tegemoet en hopen dat dit systeem vruchten gaat afwerpen. We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat een nuchtere Hollander een andere interpretatie heeft van wat goed en wat niet goed is dan een Gambiaan.

Waterproject Kartong

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het gebrek aan goed drinkwater in Kartong. Versleten zonnepanelen die te weinig energie opbrachten om het water op te pompen en een verdubbeling van de behoefte door een toegenomen inwoner aantal. De renovatie van het waterproject in Kartong kon dankzij een van onze sponsors doorgaan. Het betrof de investering van nieuwe zonnepanelen, een nieuwe pomp met grotere capaciteit en toebehoren en het vernieuwen van de binnenlaag van de lekkende voorraadtank.

Feestelijk onthaal van het bestuur in Kartong

Zondag 30 maart 2014
werd het gerenoveerde watervoorziening systeem feestelijk in gebruik genomen. Veel toespraken met dankwoorden volgden van de Iman, de Pastor en de Akalo (burgemeester) en van het Watercomité. Daarna gingen alle aanwezigen achter de harmonie aan in een optocht naar de vernieuwde installatie waarmee na het doorknippen van een lint de installatie officieel in gebruik genomen werd. Een pracht feest om mee te maken en een grote uiting van dankbaarheid voor deze sponsoring.

Liefst drie locale kranten besteedden er aandacht aan. Dit is wat er in de  locale “Observer” over geschreven werd.

D750.000 water project for Kartong village

Speech Ismaila van Kartong     Secretaris Jan feliciteert de Alkalo              De vernieuwde installatie


Africa » Gambia
Tuesday, April 01, 2014
The Holland Foundation Adult Education (HFAE), through the managing director of Gam-Solar Energy Hans Noteboom last Saturday commissioned a D750, 000 Solar-Panel Water project in Kartong, West Coast Region.
This Solar-Panel Water project, which is capable of supplying over 129, 000 litres per-day, is currently supplying 69 installed taps, both in compounds and in the streets. According to the donors, the water project can last for 25 years.
Jan Wijers, who represented Holland Foundation Adult Education (HFAE), expressed delight at the gesture. He said the aim of the foundation is to offer scholastic assistance to adults, who didn’t have the opportunity to go to school.
Wijers revealed that with the help of their foundation in Holland they were able to provide water supply to the residents of Kartong. He disclosed that the project is worth 750, 000. He told the gathering that they have several projects in the offing, and thus urged the people of Kartong to make best use of the water project.
Hans Noteboom, the managing director of Gam-Solar Energy, stated that the project is one of their best projects for sustainable development of the local community. Being the link between the Kartong people and the Holland Foundation Adult Education, he expressed happiness that the project is finally installed to start operation.
Noteboom, who affirmed that this is a lifetime project for the community, urged the residents of the village to take proper care of the project, as it would go a long way towards providing good water supply for the community. The managing director of Gam-Solar Energy finally thanked Holland Foundation Adult Education for their intervention in the community.
Ismaila Jarju, a representive of the Village Development Committee (VDC) thanked Hans Noteboom, through Holland Foundation Adult Education for their timely intervention in the community, noting that “water system is a very important thing for their livelihood.” According to him, VDC set critical plans for the sustainability of the project.
For his part, Kawsu Manneh, the head of Kartong Water System also expressed delight at the gesture.
Author: Arfang MS Camara

Vervolg van het Kartong waterproject

We zijn er erg gelukkig mee te kunnen melden dat opnieuw een andere grote sponsor aangeboden heeft om het vervolgproject in Kartong te financieren. Het betreft de aanleg van een 3 kilometer lang waterleidingnetwerk naar de nieuwbouwwijken van Kartong. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar zeker op terugkomen. We verwachten dat deze tweede fase in november 2014 is afgerond.

Onderwijs in Kololi

Het aantal belangstellenden voor het onderwijs blijft groot. Op niveau 1 heeft men het aantal aanmeldingen voorlopig gestopt. Meer dan 50 leerlingen hadden zich aangemeld. Een aantal leerlingen valt af op niveau 2 en 3 omdat men b.v. een baan heeft gevonden of om diverse andere redenen.  Tijdens het bezoek in april bleken leerlingen zeer gemotiveerd. Inmiddels hebben meer Gambianen de school in Kololi gevonden via de Facebook pagina van Adult Education The Gambia.

Een aantal leerlingen van niveau 3 kan doorstromen naar computer onderwijs. Volgens de computer leraar verwerven ze daar vaardigheden in “Word” en “Excel” en kunnen ze zelfstandig mailberichten opstellen en versturen. Dit vergroot hun kans op een baan.

Dankzij de donatie van de studenten van de TH Eindhoven zijn we gelukkig nog steeds in staat om de beste leerlingen deze computercursus te laten volgen.

Leerlingen van niveau 1                                                    Studenten in de computerklas


Gunjur Garden

Elk bezoek aan de tuin is anders. In maart/april waren er net veel tomaten geoogst. Sommige bedjes met spitskolen waren aangevreten door insecten. Door alle bedjes met kolen te behandelen tegen insecten en nu minder verspreid in de tuin te plaatsen gaat men het overspringen van insecten voorkomen. Recente foto’s van Gunjur Garden zijn te zien op de Facebook pagina “Adult Education The Gambia”

Met de staf van Gunjur werd het streven naar zelfstandigheid/onafhankelijkheid besproken. Vooral de inkomsten zullen omhoog moeten om dit te realiseren.

Nieuw is dat in Gunjur afspraken zijn gemaakt met de “Agric Extension Worker” Mr Bojang om de staf in Gunjur te begeleiden. Mr. Bojang wordt betaald door de Gambiaanse overheid. Hij is inmiddels gestart om samen met Lamin Janneh  proefbedjes aan te leggen. Hij zal Gunjur voorlopig 3 keer per week bezoeken. Wij vergoeden alleen €10,- aan brandstofkosten per maand.

Vertrek Lamin Touray uit Gunjur Garden

Lamin Touray heeft per 1 mei 2014 zijn functie als tuinmanager in Gunjur Garden opgezegd. Touray was vanaf de start van de tuin aan het project in Gunjur verbonden. Elf jaar lang heeft hij zich ingezet voor de vrouwen van Gunjur en voor de Stichting. Zeker in de begin jaren moesten veel problemen overwonnen worden om van een stuk oerwoud een groentetuin te maken. Daar heeft hij met enthousiasme zijn schouders onder gezet. Touray was aan een nieuwe uitdaging toe. Wij danken hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in de toekomst.

Dear Mr. Kambi / Board Members,

Resignation Letter per 30th April 2014

I Lamin A.D. Touray of Gunjur, hereby resign from the position as Garden Manager.

After working with the Holland Foundation for eleven years, I now have reached a point in my carrier in where I need to move on and seek for new challenges. I have been highly appreciating the ever support of the women, the Board Members in Holland and the administration here in the Gambia. I will always be grateful for that.

A lot has passed during the course of my presence though I will leave with good memory and a lot of experiences within this organization.

Wishing the foundation best of all luck in their endeavors.

Yours faithfully, Lamin A.D. Touray

Voorlopig wordt er niet naar een vervanger voor Touray gezocht. Wij hebben onze manager gevraagd om intensiever samen te gaan werken met de door Gambia betaalde “Agric extension worker”.

Wijziging bestuur Stichting Adult Education the Gambia

I.v.m. drukke werkzaamheden op zijn kantoor heeft penningmeester Sander Ruijs afscheid genomen van de Stichting. Hij is ruim vijf jaar bestuurslid geweest en wij danken hem voor zijn inzet. Inmiddels hebben wij in dhr. Jan Admiraal uit Heesch een nieuwe penningmeester gevonden. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Na mijn werkzame leven als controller in de farmaceutische industrie wil ik mijn kennis en ervaring ook op andere terreinen inzetten. Per begin mei ben ik toegetreden tot het bestuur van FAEG,  en wel als penningmeester. Je maakt op vakanties naar  minder ontwikkelde landen vaak situaties mee waarbij je ziet dat inkomensverbeteringen met betrekkelijk geringe middelen mogelijk zijn. Het begint bij de motivatie van de mensen daar zelf, maar het ontbreekt toch vaak aan kennis en ondersteuning. Ik ben blij dat ik op bestuurlijk vlak een bijdrage kan leveren aan een stichting die o.a. het onderwijs verzorgt aan volwassenen in Gambia. Juist omdat die leerlingen zelf zo sterk gemotiveerd zijn. Ze komen vaak van heinde en verre naar de school om daar hun achterstand weg te werken. Ook het tuinproject heeft veel potentie als het erom gaat te laten zien en ervaren hoe men de inkomenspositie kan verbeteren.
Jan AdmiraalBy continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close