Nieuwsbrief januari 2014

Dank aan onze donateurs

Met trots kunnen wij terugkijken op 2013. Alle donaties die wij als stichting hebben mogen ontvangen, hebben het mogelijk gemaakt om ons werk voor Gambia voort te zetten. Onze dank, namens alle medewerkers in Gambia, aan onze donateurs is groot. Vooral omdat wij beseffen dat, in de crisis die wij in ons land ook aan den lijve ervaren, het steeds ingewikkelder wordt om fondsen voor goede doelen te werven. De automatische bereidheid om aan goede doelen te geven neemt af en ook is er een kritische kijk ontstaan op het geld dat door de diverse stichtingen wordt besteed. Komt het geld immers wel terecht bij de doelen die er worden nagestreefd. Onze stichting heeft het geluk om een flink aantal trouwe donateurs te hebben. Wij gaan daarom dan ook zuinig om met het aan ons geschonken geld: FAEG kan met trots melden dat wij ook het afgelopen jaar onze organisatiekosten onder de 100 euro hebben weten te houden. Al het geld dat wij ontvangen gaat naar Gambia en wordt besteed aan de ontwikkeling van de mensen die aan onze projecten deelnemen. Daarnaast houden wij een overzichtelijke reserve aan om ervoor te zorgen dat onze projecten een zeker bestaansrecht houden, ook als de inkomsten een keer zouden tegenvallen. Een degelijk financieel beleid waar we trots op zijn en dat ook weer door de belastingdienst is goedgekeurd. De erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft onze stichting terecht behouden en waarborgt ook dat onze donateurs hun giften legitiem van hun inkomstenbelasting kunnen aftrekken.

Gambia blijft onze steun nodig hebben

Als kleinste land van Afrika blijft Gambia het moeilijk hebben. De zeer beperkt landbouwgrond is nodig voor de eigen rijst- en groenteteelt en van de uitvoer van de pindanoten die er worden gekweekt kan het land zich niet bedruipen. Toerisme blijft de belangrijkste bron van inkomsten. Westerse toeristen zijn echter ook veeleisend en het land zal dus grote investeringen dienen te blijven doen om water- en stroomvoorzieningen in de toeristencentra op peil te houden. Dat lukt in redelijke mate. Met de onzekere politieke situatie in Noord Afrika is Gambia voor een bepaalde toeristenstroom een aantrekkelijk alternatief en dat geeft het land een beetje adem. In de periode oktober tot en met mei kan Gambia rekenen op een vaste stroom van bezoekers. De onmogelijkheid om veel belastingen te heffen beperkt de overheid in het scheppen en in stand houden van veel openbare voorzieningen.
Veel schooltjes en kleine zorginstellinkjes zijn mede daarom nog volledig afhankelijk van hulp vanuit het buitenland. Nederlanders spelen daarbij een belangrijke rol.

 

 

Nieuw bestuurslid tot onze stichting toegetreden: Frank Roijmans stelt zich voor

Sinds november maak ik deel uit van het bestuur van FAEG en ben blij onderdeel te zijn van de stichting. Ik voel me aangetrokken tot de stichting omdat educatie de basis vormt voor zelfredzaamheid. Ook de groentetuin speelt een belangrijke rol in de gemeenschap van Gunjur. De afgelopen 31 jaar ben ik werkzaam geweest in de farmaceutische industrie, waarvan de laatste 9 jaren gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid en het geïnformeerd gebruik van producten welke gezinsplanning verbeteren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van niet geplande zwangerschappen en daaraan gerelateerde moedersterfte en kindersterfte.

Ik hoop door mijn actieve deelname binnen de stichting een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het welzijn van de gemeenschappen waar FAEG zich op richt.

Terugblik op 2013

In oktober bezochten twee bestuursleden onze projecten in Gambia. Bezoeken blijven belangrijk om de voeling te behouden met het werk van onze medewerkers. Naast de bezoeken hebben we veelal wekelijkse mailwisselingen met onze staf. In de mailberichten worden we met rapporten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en van de eventuele knelpunten. In de afgelopen jaren is dat een zeer volwassen werkrelatie geworden en maakt het onze medewerkers mogelijk om met een zekere autonomie hun werk te doen. Daarnaast geeft het ons als bestuur inzicht en zekerheid over de staat en de voortgang van de projecten.

Gunjur Garden

De tuin was in oktober nog niet op gang gekomen en was ook nog gedeeltelijk overwoekerd door onkruid. De verklaring voor deze situatie was snel duidelijk: het regenseizoen was nog in volle gang en dan werken de vrouwen nog volop in de rijstteelt.

vrouwen werkzaam op de rijstvelden

 


Watervoorziening in Gunjur Garden

Om de watercapaciteit te vergroten hebben we een flinke investering gedaan in Gambia. Er zijn nieuwe zonnepanelen aangeschaft om energie op te wekken voor de pomp. Verder is er een nieuw reservoir aangelegd en is daarmee het waterdistributiesysteem uitgebreid en verbeterd. Dit moet de concurrentie om de laatste druppel water verminderen en toevoer van water op verder gelegen delen mogelijk gaan maken. Water is schaars en de basisvoorwaarde voor het kweken van de lokale groenten

Start nieuw seizoen:

De zomer in Gambia begon half november en daarmee kwam onze tuin weer  tot volle bloei. We waren blij met de nieuwe foto’s toegezonden door onze secretaresse Mariama.

Een maand na het regenseizoen ziet de tuin er weer anders uit en zijn veel percelen weer in gebruik genomen.

Vuilnis blijft een probleem

Eindelijk hadden onze mensen de vuilnisbelt die de toegang naar de tuin soms bijna volledig blokkeerde laten verwijderen en na korte tijd was deze weer aangegroeid aan de andere kant van de toegangsweg die juist zo mooi was geëgaliseerd. Na deze teleurstelling hebben we onze staf gevraagd om bij het plaatselijk comité om hulp in te roepen. En dat wordt goed opgepakt. Via radioboodschappen wordt de bevolking gevraagd om geen vuil meer bij onze toegangsweg te storten. We vertrouwen erop dat dit een positief effect zal hebben.

Naailessen

De naailessen in Gunjur draaien nu al enige maanden. Zeer enthousiaste jonge vrouwen lieten ons al eerder vol trots zien wat ze gemaakt hadden en de meeste dames droegen een eigen gemaakt uniform. Vrolijke lichtgekleurde jurkjes. Eind 2013 zijn er 4 elektrische naaimachines geschonken door het Weerter naaimachine museum en vier handnaaimachines van de Stichting Gered Gereedschap in Eindhoven door onze stichting naar Gambia gestuurd om het voor nog meer jonge vrouwen mogelijk te maken hun vaardigheden te ontwikkelen.

Naaionderwijs in Gunjur                                           Mr. Kambi instrueert de nieuwe leerlingen in klas 1 in Kololi


Volwassenen onderwijs in Kololi

De lessen Engels en rekenen blijven zeer enthousiast bezocht worden door jong volwassenen die daarmee hopen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Met deze vaardigheden is de kans op een baantje in het toerisme of bij de lokale overheid immers voor hen vele malen groter.

Ook de moderne tijd vereist in Gambia computervaardigheden. FAEG koopt voor haar enthousiaste cursisten computertrainingen in bij het lokale computerklasje dat op het terrein van onze school al enige jaren bestaat.

Het is een feest te zien dat de docent met beperkte middelen een professionele basistraining weet te verzorgen. De gelden die FAEG heeft ontvangen van de jongeren die met auto’s naar Gambia zijn gereden en deze daar hebben verkocht zijn volledig aan dit computer onderwijs besteed.

Vooruitblik op 2014: een groot nieuw project in Kartong

FAEG gaat in 2014 een serieus bedrag ontvangen van een sponsor dat zal worden gebruikt om de watervoorziening van een klein arm dorpje in het uiterste zuiden van Gambia geheel opnieuw aan te leggen: Kartong. In maart zullen bestuursleden naar Gambia afreizen om de voortgang van dit unieke project met eigen ogen te aanschouwen.

Ca. 18 jaar geleden werd in Kartong een drinkwatervoorziening aangelegd voor het toenmalige inwoneraantal. Deze watervoorziening werd aangelegd met steun van het European Development Fund in 1995. De voorziening bestond uit een “borehole”, zonnepanelen, een pomp, een opslagtank en een waterleidingnetwerk.

Dit schone drinkwater had een positief effect op de gezondheid, vooral van kinderen. Nu na 18 jaar zijn de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur en lekt de watertank. Gevolg: een tekort aan goed drinkwater. Bovendien is de waterbehoefte gestegen omdat het inwoneraantal in bijna twintig jaar is verdubbeld.

Door de bevolkingsuitbreiding zijn steeds meer mensen verder weg van een tappunt komen te wonen en moeten tussen de 1.5 en 2 kilometer lopen om drinkwater te halen en moeten dan helaas vaak constateren dat het water op is. Ze laten hun jerrycans bij het tappunt staan in de hoop dat er de volgende dag weer voldoende water is.

De meeste inwoners hebben een kleine voorraad aan drinkwater thuis als ze dat goed plannen. In noodgevallen lopen ze naar de medische post die ca. 15 minuten lopen verder weg is of ze moeten een plastic zakje met water kopen. Men ziet ook dat er meer water uit ondiepe putten wordt gedronken met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Met de onverwachte extra donatie kunnen we gehoor geven aan de vraag naar gezond drinkwater. Op korte termijn zal de eerste fase gaan starten. Er komen nieuwe zonnepanelen, een pomp met meer capaciteit en de watertank krijgt een nieuw binnenwerk. Een wensdroom voor Kartong blijft natuurlijk nog om het waterleidingnetwerk met een aantal tappunten uit te breiden voor de bewoners in de nieuwe wijken. Maar met schoon drinkwater is al de belangrijkste wens vervuld.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close