Nieuwsbrief juni 2013

In deze nieuwsbrief berichten over Gunjur Garden, de watervoorziening, de vuilnisbelt is verwijderd, nieuwe accu’s en grote belangstelling voor de naailessen

Bezoek bestuur aan Gambia
Begin april bezocht bestuurslid Jan met zijn echtgenote Gambia. Doel was voornamelijk de tuin in Gunjur en een overleg over het computeronderwijs. In verband met de paasvakantie werd er op onze school geen les gegeven net als op alle andere scholen in Gambia. Toch hebben we een onderhoud gehad met het onderwijzend personeel en de computerleraar. De belangstelling van de leerlingen uit de derde klas voor het computeronderwijs bleek groot te zijn. Nagenoeg alle leerlingen hadden zich aangemeld. We zijn niet akkoord gegaan met het voorstel om alle leerlingen direct het computeronderwijs te laten volgen. Organisatorisch zou dit misschien wel kunnen maar we gaven er de voorkeur aan om eerst met een kleine groep te starten, ervaring op te doen en dan verdere uitbreiding te bekijken als de resultaten goed zijn. Op dit moment volgen zes leerlingen, buiten de normale schooluren om, computeronderwijs. Computeronderwijs bestaat uit het leren van de technische Engelse termen, basisbegrippen, een brief opstellen in Word, mailberichten opstellen en versturen en toegang tot internet. De rapportages van onze manager zijn positief.
Van Nederlanders die we toevallig in het hotel ontmoet hadden kregen we te horen dat zij hun protegé naar onze school hadden gestuurd. Zij waren verbaasd hoe snel hun protegé veranderde van volledig analfabeet tot al kunnen lezen. Onze leraren zijn erg enthousiast en met dergelijke opmerkingen erbij stimuleert ons dat zeker om verder te gaan.

Gunjur Garden
De tuin zag er weer goed uit. Er werd hard gewerkt. Opvallend was dat er veel jongere vrouwen waren. De ouderen hadden hun perceeltjes overgedragen aan jongere volgens onze manager. En zij waren zeer actief. In een recordtempo was het waterreservoir leeggeschept. De capaciteit van de pomp kon dit tempo niet aan.

Op een stuk grond naast het schoolgebouw werd landbouwles gegeven door Kelly en Lamin Touray. Daar is op dit moment nog veel te weinig water, maar dankzij onze sponsors kunnen we dat probleem op korte termijn ook op gaan lossen.

Watervoorziening
Om de watercapaciteit te vergroten wordt er een flinke investering gedaan in Gambia. Er worden nieuwe zonnepanelen aangeschaft om energie op te wekken voor de pomp. Verder komt er een nieuw reservoir bij en wordt het waterdistributiesysteem uitgebreid en verbeterd. Dit moet de concurrentie om de laatste druppel water verminderen en toevoer van water op verder gelegen delen mogelijk gaan maken.

Vuilnisbelt verwijderd
Eindelijk hebben we de vuilnisbelt die de toegang naar de tuin soms bijna volledig blokkeerde kunnen laten verwijderen. En de toegangsweg werd daarna geëgaliseerd. We hebben het zelf nog niet gezien maar hebben er alle vertrouwen in dat het goed gedaan is. Ook dit werd mogelijk gemaakt dankzij u, onze sponsors.

Vrouw van de maand
Elke maand wordt de fraaiste tuin in Gunjur Garden beloond met een klein prijsje. Dit zien wij als een extra stimulans. Tijdens ons laatste bezoek werd “de vrouw van de maand” uitgekozen door een sponsor.

 

Nieuwe accu’s
De zonnepanelen wekken stroom op die in accu’s wordt opgeslagen. Op deze manier is er altijd stroom, ook als er geen of te weinig zon is. Omdat de stroomvoorziening niet meer correct werkte werden er nieuw accu’s aangeschaft.

Naailessen
De naailessen in Gunjur zijn van start gegaan. Zeer enthousiaste jonge vrouwen lieten ons vol trots zien wat ze gemaakt hadden en de meeste dames droegen een eigen gemaakt uniform. Vrolijke lichtgekleurde jurkjes.

Leerlingen voor naailessen. Op de achtergrond links de naaileraar.

Helaas is het aantal naaimachines onvoldoende en zaten er twee leerlingen aan één naaimachine. De naaileraar vroeg daarom om extra machines en om enkele elektrische machines omdat die beter naaien. We zegden toe dat we daar ons best voor zouden doen. Inmiddels hebben we vier elektrische machines voor Gambia ontvangen. We zoeken nog enkele hand- en elektrische naaimachines.

 

Goed nieuws uit Gambia
Tot onze verrassing ontvingen we begin dit jaar onderstaand bericht uit Gambia van de tuinmanager Lamin Touray. We zijn als bestuur natuurlijk best trots op onze mensen in Gambia die dit mede mogelijk maakten.

REACTIONS TOWARDS THE POINTS RAISED ON LAMIN TOURAY’S MEETING WITH THE WOMEN LEADERS (16 January 2013).

Last week the Councilor together with some government personnel call a meeting with all the various garden women leaders. For Holland Garden women Lamin Touray have selected three women leaders namely: Sibi Demba, Mama Bajo and Fatou Sunkari and Lamin himself making four (4).

During the meeting it is mentioned that our garden is the best among all garden is the best among all the Gardens and we are bless with that and we hope to continue the good name for ever. Our representatives were given 10 rakes, 10 buckets, 10 cutlasses, 10 bags of fertilizers and a sprayer to be presented to the Holland Garden women. Those materials above have made us to reduce some expenditure women requested during their meeting.

  • Rakes: instead of 14 rakes we will buy 4 rakes.
  • Watering Can: we have 10 at hand and three reserves from the previous watering cans,
    only 4 watering cans should be bought and each bucket is costing D60.00 per buckets.

Lamin Touray will continue with seeds and chemicals as he is doing with the revolving fun.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close