Home Panel
Left Image

Onderwijs voor volwassenen. Bestrijding analfabetisme.

In Gambia is 70-75% analfabeet. Daarom is de foundation al in 1998 gestart met basisonderwijs voor jong volwassenen. Het zijn leuke gemotiveerde jongelui die nog aan hun carrière moeten beginnen. De aanvraag is groot. Er is een wachtlijst. Gemiddeld zijn er 75-100 leerlingen aanwezig. Elk jaar verlaten ca. 25 leerlingen de school met een schoolcertificaat en/of computerdiploma. Als je ziet hoe trots en gelukkig deze jonge mensen zijn dan zeg je: ”Dit moet doorgaan!”
Center Image

Gunjur Garden en Nyamina Garden.

In het droge seizoen is het moeilijk om groenten te verbouwen. De foundation zette daarom in 2003 in Gunjur een vrouwentuin op. Daar verbouwen meer dan 200 vrouwen tomaten, sla, okra, kool, uien en nog veel meer. Ze kunnen dit voor hun gezin gebruiken en wat over is verkopen op de markt. Van het geld dat ze daar verdienen kunnen ze hun kinderen naar school sturen. De foundation investeerde in zonnepanelen om stroom op te wekken voor de waterpomp, omheining, voorlichting, een kweekhuis en meststoffen. Nog elk jaar is financiële steun nodig. Kosten ca. € 3000 / jaar. Het streven is om dit in enkele jaren af te bouwen, maar voor 2016 en 2017 hebben we nog financiële steun nodig. Als we te abrupt met steun stoppen valt het project in elkaar. De overheid heeft gezien dat Gunjur een succes is en daarom heeft de overheid dit jaar extra zonnepanelen en een water verneveling installatie kosteloos aangelegd in Gunjur. Nu nog even volhouden en dan kunnen ze onafhankelijk zijn in 2018. Sinds april 2017 werkt Nyamina Garden, ook in Gunjur, onder de vleugels van de Stichting. Maar wel zelfstandig. Nyamina Garden legt zich toe op ecologisch tuinieren. Er zijn al diverse voorzieningen voor opslag en verkoop. Maar er is meer nodig. Er moet o.a. een voorziening komen voor water (solarenergie en pomp). Nyamina is nu ook een beperkt opleidings- en ontmoetingscentrum. Ook daar moeten nog meer voorzieningen voor komen. Meer informatie vindt u op www.nyaminagarden.nl
Right Image

Waterprojecten

Het is onbegrijpelijk maar het is waar dat voor veel Gambianen schoon drinkwater nog onbereikbaar is. Zij drinken verontreinigd water uit ondiepe putten. Daar worden ze ziek van. Voor baby’s moeten ze water halen op een medische post, soms vele kilometers lopen. In 2014 vernieuwde de foundation de complete watervoorziening in Kartong dankzij twee grote donaties voor dit doel. Op dit moment, 2015/2016, loopt een deelproject in Sback Ngaine. Er zijn nog veel dorpen die dringend behoefte hebben aan schoon water. Daar heeft de foundation nog geen sponsors voor, maar wel aanvragen. Per project zijn de investeringen verschillend maar men moet toch gauw aan minimaal € 7000 denken.